top of page
České-Budějovíce.png

České Budějovice (***)

Regio (kraj) : Zuid-Bohemen
District (okres) : České Budějovice
Coördinaten locatie : 48°58 N 14°28 O
GPS parking : Náměstí Přemysla Otakara II
Website locatie : 
České Budějovice

weerbericht.png
pdf.png

České Budějovice is gelegen in en is de hoofdstad van de regio Zuid-Bohemen.
De stad ligt aan de samenvloeiing van de rivieren Moldau en Malše.
České Budějovíce heeft een oppervlakte van 55 km² en telt ongeveer 100.000 inwoners.

 

Op de moerassige vlakte van České Budějovice bevonden zich reeds in de 13de eeuw twee plaatsen: Roznov dat de heren van Ruze toebehoorde en Budějovice, dat zijn naam dankt aan Budivoj, zoon van Cec van Železnice. De inspanningen van koning Ottakar II tegen de uitbreidingsplannen van de Vitkovic familie leidde ertoe dat hij in 1263 de stad de titel van nieuwe koninklijke stad verleende. Om die reden werd de stad versterkt met dubbele muren en grachten.

​De stad verhief zich op de moerassen tussen de rivieren Moldau en Malše en in het begin was de bouw van een afwateringskanaal noodzakelijk. In een bijna perfect ovaal bouwde architect Hyrs een netwerk van straten rond een vierkant plein.

 

De trouw van de bewoners ten aanzien van de Boheemse koningen beloonde Karel IV met verschillende privileges. De belangrijkste was het recht van stapeldwang : alle kooplieden die door Zuid-Bohemen reisden, waren verplicht hun waren gedurende drie dagen in de stad te koop aan te bieden. Hierdoor kon de stad uitgroeien tot een handelscentrum van grote betekenis, een ontwikkeling die nog werd bevorderd, doordat in de 16de eeuw de Moldau vanaf Ceské Budějovice bevaarbaar werd gemaakt.

 

In het huis van Gregorius Miller, geneesheer van een regiment werd een drankje voorbereid, dat hij op het vuur vergat. De schoorsteen vatte vuur, waardoor het dak en binnen zeven uur 226 huizen in vlammen opgingen, daarbij de St. Nicolaas kerk en een deel van de vestingwerken. Van deze gotische en renaissance bouwwerken zijn alleen de kelders bewaard gebleven, de stad kreeg een nieuw, barok karakter, dat vrijwel geheel tot op heden is bewaard gebleven.

 

In 1751 werd de stad een provincieplaats. De al lang bestaande handelsroute tussen deze Boheemse stad en het Oostenrijkse Linz won daarmee eveneens aan betekenis. In de 19de eeuw waren beide steden met elkaar verbonden door een paardentrein : aangelegd in 1832 was deze de eerste van zijn soort in Europa. Pas in het jaar 1871 werden de paardenkrachten vervangen door stoomkracht.

 

In de 19de eeuw zette een grootscheepse industrialisatie in met onder andere de Koh-i-Noor potloden als wereldwijd bekend product.

 

Bezienswaardigheden

Náměstí Přemysla Otakara II

Dit plein is de centrale ruimte in het historische centrum, genoemd naar de stichter van de stad, Přemyslu Otakaru II, een gebied van 1,7 hectare en daarmee een van de grootste en meest vierkante pleinen in Tsjechië.
Vroeger droeg het plein een heleboel andere namen : Grote Markt, Keizer Franz-Josef Platz, Masaryk-plein, Adolf-Hitler Platz en tot 1990 Jan Žižka.
De afmetingen van het plein zijn 133 bij 133 meter. Het werd aangelegd in 1265 en uitgevoerd met grillige rotsblokken. Midden op het plein vinden we de Samsom fontein, die gebouwd werd in de 18e eeuw. Op de zuidelijke hoek staat het stadhuis, dat zijn huidige vorm kreeg tijdens de periode 1684-1747.
Niet ver van de noordoostelijke hoek van het plein is er de Zwarte Toren en de kathedraal van St Nicholas.

 

>>> Adres : Nám. Př. Otakara II <<<

Stadhuis in renaissancestijl

Het barokke gebouw in de zuidwestelijke hoek van het plein werd gebouwd in 1727-1730 (het kwam in de plaats van het oorspronkelijke gotische stadhuis van 1433 en het latere renaissancegebouw van 1555).

Het stadhuis bestaat uit twee verdiepingen met zolder, een centrale gevel en drie torens. De centrale toren is de hoogste van het stadhuis, met ingebouwde klok, het wapenschild van de stad en beelden van Romeinse helden : Marcus Curtius en Mucius Scaevola, die de maatschappelijke deugden - moed en loyaliteit - uitbeelden. Daarnaast heeft de beeldhouwer J Dietrich op de zolderverdieping volgende andere menselijke deugden weer gegeven - wijsheid, moed, justitie en voorzichtigheid - dit in de vorm van vier stenen beelden.

 

In 1995 werd het stadhuis gerenoveerd met behoud van het historische karakter. Er werd ook een beiaard aan toegevoegd met een collectie van 40 nummers die verband houden met de muziek van Zuid-Bohemen.

 

>>> Adres : Nám. Př. Otakara II <<<

St Nicholaskerk

De oorspronkelijk gotische kerk werd samen met de stad opgericht in de 13e eeuw als parochiekerk. Van 1518 tot 1535 werd ze herbouwd in laatgotische stijl, maar de grote brand in 1641 verwoestte de hele stad. Van 1641 tot 1649 werd ze opnieuw opgebouwd, dit in de vorm zoals ze nu is.
De barokke kapel werd aan de kerk toegevoegd tijdens de tweede helft van de 17e eeuw en bleef tot op heden volledig bewaard.

 

>>> Adres : Nám. Př. Otakara II <<<

 

Černá věž (zwarte toren)

 

De 72 meter hoge en zwarte toren is een uniek monument en symbool van een echte stad. Samen met de Samson fontein en de St Nicholaskerk vormt hij het typische uitzicht van het centrale plein van de stad. Heden ten dage is de toren er alleen nog als toeristische attractie, van waarop een prachtig uitzicht over de stad mogelijk is (na een klim van 225 treden).

 

De bouw van de toren werd gestart in 1549 en eindigde na het gieten van een gouden kruisbloem op de top na bijna 28 jaar.
In het verleden diende de toren als uitkijktoren en belfort, van waaruit door het luiden van de klokken de bewoners verwittigd werden van aanvallen van vijanden.
 

Door de jaren heen werd de toren verschillende malen gerestaureerd, vooral door een brand die in 1697 meer dan de helft van de stad verwoestte.

 

>>> Adres : Nám. Př. Otakara II <<<

pdf.png
pdf.png
bottom of page