top of page
Rumburk.png

Rumburk (*)

Regio (kraj) : Ústí nad Labem

District (okres) : Děčín
Coördinaten locatie : 50°57 N 14°34 O
GPS parking : Nám. Lužické
Website locatie : 
Rumburk

weerbericht.png
pdf.png

De stad Rumburk is een natuurlijk centrum van het noordelijkste puntje van  Tsjechië. Het omringende ruige landschap heeft een overheersend karakter van heuvels met ongerepte natuur en gemengde bossen. De gemiddelde hoogte ligt tussen 300 en 400 m. Het landschap wordt vervolledigd door geïsoleerde vulkanische heuvels in de vorm van korte richels of clusters, die de 300 m bijna overtreffen.

Het uiterlijk van de stad Rumburk is in de geschiedenis meerdere keren veranderd. Oorspronkelijk als gevolg van veelvuldige branden, in de tweede helft van de 20e eeuw vanwege moderniseringsvereisten als gevolg van de naoorlogse ontwikkeling.

 

Fabrieksvilla's uit de late 19e en vroege 20e eeuw dienen nu voornamelijk als openbare gebouwen, zoals kleuterscholen, artsenpraktijken en kantoren. In die tijd kreeg Rumburk geen vleiende bijnaam door de aanwezigheid van meer dan 60 familieherbergen, cafés en wijnbars in de stad. Aan het begin van de 19e en 20e eeuw was de hele regio een van de drie meest bevolkte en industriële in het Oostenrijks-Hongaarse rijk.

 

Het gezicht van de stad werd het meest gewijzigd door de modernisering in de jaren zestig en zeventig. Het wegennet veranderde aanzienlijk, sommige wandelpaden dienden toen hun doel niet meer, enz.

Rumburk evolueert nog steeds. Sommige monumenten en opmerkelijke gebouwen wachten nog op renovatie. Vanwege het algemeen belang behoudt Rumburk echter de status van een stad met een goed bewaard cultureel erfgoed.

In Rumburk wonen ongeveer 11.000 personen.

 

Bezienswaardigheden

 

Herenhuizen op het centrale plein

 

De ontwikkeling van de noordkant van het Lužické-plein bestaat uit 7 monumentale herenhuizen met arcades. Hun huidige uiterlijk met rijke stucwerkversiering van de gevels dateert uit de 19e en 20e eeuw. De huizen zelf zijn van vroeger. In de woningen zijn oudere architectonische elementen (portalen, kolommen, metselwerk van kelders en gelijkvloerse delen) bewaard gebleven. De smalle, langgerekte percelen waarop ze zijn gebouwd, getuigen van de ouderdom van de huizen.

 

Het pand op de begane grond werd gebruikt voor zaken en diensten. De bovenverdiepingen werden gebruikt als woningen. De huizen zijn na 1989 geleidelijk aan verbouwd. Huizen met arcades aan de zuidkant van het plein werden in de jaren zestig afgebroken

 

>>> Adres : Lužické náměstí <<<

 

Zuil van de Heilige Drie-eenheid

 

Het midden van het Lužické-plein wordt gedomineerd door de vroegbarokke zandstenen zuil van de Heilige Drie-eenheid met het beeld van de Maagd Maria uit 1681, evenwel zonder een traditioneel standbeeld erop. Ze werd een jaar na de Grote Pest opgericht in de plaats van de schandpaal. De inwoners van de stad organiseerden in 1681 een dankviering bij de Drie-eenheidkolom om het einde van de pestepidemie te herdenken.

 

Historische schilderijen op metaal met motieven van de Heilige Drie-eenheid maken nu deel uit van de collectie van het Museum in Rumburk. In 1996 werd de restauratie van de pestkolom afgerond.

 

>>> Adres : Lužické náměstí <<<

 

Loretánská kaple s ambitem

 

De Rumburk Loreto-kapel van Onze-Lieve-Vrouw is een van de meest waardevolle Loreto-kapellen in Tsjechië met zijn stucwerk en sculpturale decoratie. De architectonisch waardevolle Santa Casa is een kopie van het huis van Onze-Lieve-Vrouw in Nazareth.

​De Loreto-kapel met een liefdesbeeld van de Zwarte Moeder Gods Loreto was een belangrijk Maria-bedevaartsoord voor het gebied van Noord-Bohemen en Lausitz.

Tot 1950 maakte Loreta deel uit van het kapucijnenklooster in St. Vavřince. Daarna was het slechts af en toe toegankelijk voor gewone bezoekers en geraakte het stilaan in verval. In 1964 werd het tot cultureel monument uitgeroepen en sinds 2007 zijn ook vier altaren in het klooster beschermd.

 

Het Loreto-complex werd in 1995 voor het publiek geopend. Een jaar later begon de rooms-katholieke parochie - decanaat van Rumburk - met de hele restauratie.

 

>>> Adres : Tr. 9. května 149/27 <<<

 

pdf.png
pdf.png
bottom of page